MARGEREGELING

Op Margeregeling.nl vindt u informatie over een bijzondere BTW regeling, de BTW Margeregeling.

margeregeling.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

 

DE BTW-MARGEREGELING

 

De btw-margeregeling: regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

 

De margeregeling is een bijzondere regeling binnen de BTW regels.

 

Een handelaar in margegoederen mag de margeregeling toepassen. De handelaar berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het VERSCHIL tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt de handelaar met winst, dan is zijn winstmarge positief en moet hij hierover btw afdragen. Verkoopt hij met verlies, dan heeft de handelaar een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft de handelaar geen btw te betalen, maar krijgt hij geen btw terug.

 

Zonder de margeregeling zou bij wederverkoop opnieuw belasting geheven worden over de gehele vergoeding, terwijl in die vergoeding een restant van de eerder geheven btw is begrepen. De margeregeling houdt in dat bij de levering van deze goederen de leverancier alleen btw verschuldigd is over de winstmarge.

 

GEWONE EN VERRUIMDE MARGEREGELING

 

Margegoederen zijn gebruikte goederen die zijn ingekocht ZONDER btw. Onder voorwaarden zijn ook als margegoederen aan te merken: kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert. Bent u handelaar in kunst, antiek of verzamelingen, dan mag u de margeregeling ruimer toepassen. Op uw verzoek geldt de margeregeling ook:

 

1. bij doorverkoop van kunstvoorwerpen die aan u zijn geleverd onder het verlaagde btw-tarief;

2. bij doorverkoop van kunst, antiek of verzamelingen die u zelf heeft ingevoerd van buiten de EU.

 

GEBRUIKTE GOEDEREN

 

Gebruikte goederen zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt.

 

De margeregeling gebruikt u zowel bij inkoop van partijen als bij inkoop van goederen per stuk. In beide gevallen berekent u de btw over het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs. Koopt u een partij goederen (bijvoorbeeld een inboedel) voor 1 prijs en verkoopt u die goederen daarna per stuk? U splitst dan de inkoopprijs in de verhouding van de vermoedelijke verkoopprijzen van de afzonderlijke goederen.

 

Voorbeeld: btw berekenen over winstmarge;

 

INKOOPPRIJS VAN EEN GEBRUIKT SCHILDERIJ: 1200 Euro

VERKOOPPRIJS: 2000 Euro

WINSTMARGE: 800 Euro

AF TE DRAGEN BTW: (2000-1200)/1,21*0,21 = 138,84 Euro

 

Zou de handelaar geen margeregeling toepassen, dan zou de af te dragen BTW zijn: 2000/1,21*0,21= 347 Euro. Aldus leidt de toepassing van de margeregeling in dit geval tot een (veel) lagere BTW druk, te weten 347-138,84= 208,16 Euro minder aan af te dragen BTW.

 

SPECIALE EISEN AAN DE FACTUUR

 

Wanneer de handelaar kiest voor de toepassing van de margeregeling, dan mag op de factuur geen BTW vermeld worden.

 

 

MARGEREGELING.NL WORDT U AANGEBODEN DOOR INFORMATIONSTART INTERNET CONCEPTS B.V., IN SAMENWERKING MET ARTIPICO ART GALLERY.